Vi starter kl. 9:00 med kaffe og rundstykker – 9:30 med selve arbejdsdagen.

2. af 4 planlagte arbejdsdage i menigheden.

Vi har som menighed bestemt os for at blive en del at “Innovativ kirke”, og hvad er det så for noget?

At være innovativ betyder “bare” at have en visionær tankegang/nyskabende evner.

Vi har planer om at holde 3 – 4 arbejdsmøder/workshops af ca. 3 timers varighed, hvor vi i samarbejde med vores mentor og vejleder Mette Holmgaard fra Aalborg, vil arbejde med vores menigheds fremtid. Vi skal prøve at sætte ord på hvad det vil sige at være kirke i vores lokalsamfund.

Vi skal prøve at tænke kreativt og nyt, ikke for at få flere opgaver i menigheden, men mere for at få en, forhåbentlig bedre og mere nytænkende menighed. Kan vi, bare ved at ændre lidt her og der gøre, at der begynder at komme flere i kirke og dermed vinde én eller flere til Guds rige!!

Det skal understreges, at det IKKE handler om at vi skal til lave om på alt, men vi kommer nok til at snakke om alt!  Hvilke kræfter bruger vi i dag? – Bruger vi dem rigtigt, eller løber vi blot i ring?

Vores håb er, at vi kan blive ca. 25 personer til vores arbejdsmøder/ workshops og det vil absolut være at foretrække, ja næsten obligatorisk at, hvis man deltager, så deltager man alle dage, primært for at vi ikke skal stå og bruge halve-, eller hele timer på at remse op fra sidste møde. Det skal også nævnes, at det ikke er kaffe/hygge dage, men arbejds-/tænke dage!

Føler du ikke, at dine kræfter  er til det, så bed for vores/din menighed og for de personer der lægger et stykke arbejde i disse dage, men husk også på at det ikke handler om at være ung og frisk men mere om at turde tænke nyt.

Er DU klar til at investere ca. 10 timer i løbet at det næste år på vores fælles fremtid og menighed – det håber vi!

Så sæt X i din kalender disse dage:

Lørdag den 4. november – kl. 9:00
Onsdag den 14. februar 2018 – kl. 18:30
Lørdag den 14. april 2018 – Kl. 9:00

Med venlig hilsen

Missionsrådet og menighedsrådet.

Tilmeld dig på listen som hænger i menighedssalen, eller tilmeld dig på e-mail til nyhedsbrev@hjoerringbaptistkirke.dk