rudenKorset, der ses her, er en smuk mosaikrude, som vi har i kirken.

Den er udført af kunstneren Karl Heilesen, Tølløse, og indviet den 4. september 1988. Siden er motivet – i stilistisk stil – blevet logo for hele Baptistkirken i Danmark.

Rudens symbolik:
Rosen midt i korset (den røde farve) udtrykker Kristi kærlighed; kærligheden fra Gud, som ved Jesu død splintrede og tilintetgjorde ondskab og død – noget korset ellers var udtryk for. Når vi optager nye medlemmer, får de en rød rose til minde om at kærligheden fra Gud, kærligheden til Gud og kærligheden til mennesker er det centrale – på samme måde som rosen er i centrum i ruden.

Når korset er splintret og fremstår i festlige, smørgule og orange farver, er det for at udtrykke sejren: Med Jesu opstandelse påskemorgen er døden overvundet!

De firkantede, regelrette figurer, som omgiver korset, skal symbolisere vor verden, som
er fornuftspræget, matematisk planlagt, mens Guds verden og indgriben i vores er det modsatte – en verden på tværs af vores.

De grønne farver er som bekendt håbets farve.

Yderst omgiver den blå farve det hele. Den er det gamle symbol på trofasthed – Guds trofasthed, som omgiver os.

Rudens cirkulære facon kan minde os om evigheden, som ingen begyndelse og ende har.

Over det hele (øverst til højre) ses en stilistisk due – symbolet på Helligånden – hvorved Gud altid, usynligt og dog virkeligt er tilstede hos os med sin kraft.

Så troen på Gud Fader, som er Kærlighed (rosen), Gud Søn (korset) og Gud Helligånd (duen) er klart udtrykt i dette stærke symbol.