Vi er en kristen frikirke – en gren på den kristne kirkes verdensomspændende “familietræ”.

Baptistkirkens gren på kirkens træ er een af de store protestantiske (dvs. ikke-katolske) kirker. Følgende tal er pr. 2015.

232 nationale baptistsamfund har sluttet sig sammen i “Baptisternes Verdensalliance” (“BWA”), som har over 42 millioner døbte (voksne) medlemmer. Dertil kommer millioner af baptister, som ikke har sluttet sig til BWA.

Baptistkirken er således på verdensplan det største protestantiske trossamfund.

I Danmark er der ca. 5.300 medlemmer fordelt på 54 menigheder. Men der er over 10.000 danskere – store som små – der i dag kalder Baptistkirken for deres kirke.

I Hjørring/Hirtshals er vi 174 medlemmer.

daab-staevnet-2011-kurt-boegsted
Dåb ved Missionsstævnet 2011 (Foto: Kurt Bøgsted)

Navnet “Baptist”:
“Baptist” stammer fra græsk (det sprog, Det Nye Testamente blev skrevet på). Det betyder “døber” (dykke ned under vand). Vi kaldes altså “døber-kirken”.

Dette navn, som oprindeligt var et øgenavn, fik vi på reformationstiden i 1500-tallet, fordi vi genoptog den bibelske dåbsform, dvs. dåb kun for dem, som personligt tror og selv bekender Jesus Kristus som Herre og frelser.

Denne dåbsform, som sker ved neddykkelse i vand, sådan som Jesu apostle og den kristne kirke oprindeligt gjorde – “sprang i øjnene” og var “en torn i øjet” både på Den Katolske Kirke og de mest fremherskende reformatorer (bl.a. Luther og Zwingli), som (måske af politiske grunde og på trods af skriften) ikke gik så vidt i deres reformation af kirken, at de bragte bl.a. dåben tilbage til sin oprindelige form og betydning: Personlig tro før dåb.

Så selvom dåb ikke er baptistkirkens hovedanliggende, så fik vi altså navnet “døbere” – “baptister”.

Hent magasinet “FAQ om baptister” her: faq-mini