Hver søndag kl. 10 holder vi gudstjeneste. Ind imellem er der dog andre specielle begivenheder i stedet, så se efter i kalenderen først.

Vi forsøger at afholde vore gudstjenester, så der er plads til enhver og så der er noget for enhver. Gud har skabt os mennesker forskelligt, så det er kun naturligt, at vi har forskellig smag og forskellige måder at udtrykke os på. Gud elsker os alle, som vi er og med de forskelligheder, vi har, så det er vores håb, at gudstjenesterne vil afspejle dette.

Børn er ekstra velkomne. Der er typisk en kort “børnetale” til dem på trappen foran os andre (hvor børnene sidder imens) og efter et par børnesange går de i børnekirke, som foregår i det store rum i kælderen. Der er desværre ikke børnekirke hver søndag.

I børnekirken fortsætter gudstjenesten – bare på børnenes præmisser. Der vil ofte være sange og bøn til Gud og de kan f.eks. høre en historie og ud fra den lave noget kreativt.

Til gudstjenesten for alle os andre kan der være forskellige musikalske indslag og oftest benytter vi både orgelet og vores lovsangsgruppe.

Der kan være mulighed for forbøn, hvis nogen har noget, de ønsker, vi i fællesskab skal bede Gud om. Der kan også være mulighed for personlig forbøn, hvor man kan samtale personligt med een fra kirken, som så vil bede for een. Efter hver gudstjeneste er der gratis kaffe, hvor der er mulighed for fællesskab og hvor en længere samtale kan foregå, hvis man ønsker det.

En gang om måneden fejrer vi nadver under gudstjenesten. Alle er velkomne til at deltage. Der er ikke alkohol i vores “nadvervin”.

Ind imellem har vi en café-gudstjeneste, hvor bænkene er udskiftet med små borde. Vi får morgenkaffe, mens vi ved bordene og i den store forsamling diskuterer dagens emne.

Det kan også opleves, at vore teenagere afholder gudstjenesten for os. Det er også en god – og til tider uforglemmelig – oplevelse.

Vi har et gennemsnit på over 70 besøgende til hver gudstjeneste året igennem. I dette gennemsnit er højtiderne ikke medtaget.