Vore udgifter dækkes udelukkende af frivillige og anonyme bidrag (bortset fra lidt offentlig støtte til børne- og ungdomsaktiviteter).

Hvis du vil støtte vores sag, så kan du indbetale et beløb enten via MobilePay eller via Sparekassen Vendsyssel:

Støt menigheden via MobilePay på 54200.

  • MobilePay 54200
  • Registreringsnummer: 9070
  • Kontonummer: 1570097837

Ifølge Ligningslovens § 8A gives der skattefradrag for gaver til godkendte, velgørende foreninger. (Rubrik 55 på selvangivelsen.)

Gaver til menigheden er derfor fradragsberettigede under visse betingelser:

  • Det maksimale fradrag pr. år er 14.500 kr. pr. person.
  • Der gives fradrag for hele gavebeløbet.
  • Begge ægtefæller kan opnå fradraget.
  • Du skal oplyse dit cpr-nummer for at få fradrag, idet gaver skal indberettes til SKAT af modtageren. Dette kan godt gøres via netbank.

Hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte os. Se kontaktoplysningerne her.