Vi fejrer gudstjenester!

Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger hvad angår maks. antal gudstjenestedeltagere, afstand mm.

Da der er en grænse for, hvor mange vi må samles til gudstjeneste, kan det desværre betyde, at nogle må gå forgæves.

Der vil heller ikke være børnekirke og nadver under de kommende gudstjenester.

På trods af dette vil vi samles om Guds Ord og fællesskabet – på afstand.

Dagens Bibelord